Thông tin liên hệ
Sản phẩm
VÂY CÁ HỒI NAUY
70.000 VNĐ
Đặt mua
ĐẦU CÁ HỒI NAUY
45.000 VNĐ
Đặt mua
CÁ HỒI TƯƠI NGUYÊN CON
Liên hệ
Đặt mua
LƯỜN CÁ HỒI NK
Liên hệ
Đặt mua
CÁ HỒI XÔNG KHÓI CAO CẤP
550.000 VNĐ
580.000 VNĐ
Đặt mua